Czy znane są konsyliarzom jakieś twarde zalecenia co do konieczności screeningu w kierunku nosicielstwa GBS u ciężarn...