Pacjent bezobjawowy przygotowujacy sie do wyjadu na misje pokojowa do Afganistanu w badaniu kału Blastocistis hominis. Lekarz kwalifikujący go na wyjazd powiedział, ze musi to przeleczyć u lek rodiznnego bo inaczej nie dostanie zgody na wyjazd Pacjent nie ma zadnyc objawów w pozostałych badaniach ( a naprwde miał przed tym wyjazdem bardzo szroki panel) npodniesone triglicerydy 2,6 cholesterol cał 6,1i GGTP coś ponad 100 (dodatm, ze alkohol neguje- jak dla mnie nazbyt energicznie) Wygrze...