Pacjent jest aktualnie w trakcie leczenia interferonem z powod...