Czy szczepi się jeszcze wzwB Engerixem w trybie przyspieszonym o, 7 2...