Pacjent 50 -letni, z rozpoznaną i leczoną przed laty neuroboreliozą- stadium późne, w wywiadzie również  bliżej nieokreślone zaburzenia o charakterze nerwicowym. Obecnie utrzymuj...