Pacjent od 2 tygodni przebywa na oddziale psychiatrycznym, przyjmuje deksametazom\n (20 mg na początku, obecnie 4 mg z powodu obrzęku pourazowego oczodołu)Poza tym leczony olanzapiną, haloperidolem, benzodwuazepinami. Zm...