Czy badanie scyntygrafii kości może znacznie zaburzać wyniki morfologi...