Czy należy włączać leczenie L-T4 u osób > 80 r.ż, jeśli mamy stężenie TSH 6,5 i prawidłowe poziomy hormonów tarczycy? W podeszłym wieku TSH może ...