J.Graf. Analgesic use in the elderly, LINK: Arch Intern Med 2010;170:1976 Komentarz redakcyjny na łamach Archives of Internal Medicine poświęcono różnym formom leczenia przewlekłych zespołów bólowych . Problem ten np. wg danych z południowej Szwecji może dotyczyć 43% populacji, a jest szczególnie duży u osób w wieku podeszłym. U znaczącej części tych chorych nie zostało postawione swoiste rozpoznanie i leczenie ma z konieczności charakter czysto objawowy. Bezpieczeństwo takiej terapii odgrywa więc ważną rolę, przy podejmowaniu decyzji. Zwłaszcza w USA panuje przekonanie, że w porównaniu z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi opioidy są nie tylko bardziej skuteczne, ale także mniej szkodliwe. Barierę dla ich powszechnego stosowania stanowi jednak obawa pacjentów przed uzależnieniem. Jak wynika z publikacji w Archives of Internal Medicine należy obawiać się nie tylko (i nie przede wszystkim) uzależnienia. W tym samym numerze czasopisma opublikowano bowiem dane dotyczące stosowania niester...