Proszę szanownych kolegów endokrynologów o wypowied...