Specjalizacja z etatu a urlop szkoleniowy

Witam, czy ktoś może udzielić mi informacji ile dni urlopu szkoleniowego przysługuje lekarzowi w trakcie specjalizacji z etatu? Wiem, że w takiej sytuacji podlegam Kodeksowi Pracy, tylko nie do końca potrafię go zinterpretować: Art. 1032 § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze: 1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistyczn...