Christopher C. Butler i wsp. Effectiveness of multifaceted educational programme to reduce antibiotic dispensing in primary care: practice based randomised controlled trial, LINK: BMJ 2012;344:d8173 (dostępny pełen tekst) W British Medical Journal opublikowano wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną, poświęconego skuteczności nieskomplikowanej interwencji edukacyjnej w ograniczaniu ordynowania antybiotyków w warunkach podstawowej opieki medycznej. Autorzy z Wielkiej Brytanii opracowali wielopłaszczyznowy, elastyczny program edukacyjny skierowany do grup lekarzy rodzinnych zrzeszonych w praktykach. Wybór ośrodków pierwszego kontaktu był nieprzypadkowy – to w nich przepisuje się gros recept na antybiotyki. Jednym z etapów interwencji było seminarium poświęcone statystykom związanym z antybiotykoterapią w poszczególnych praktykach lekarskich i zjawisku antybiotykooporności. Jego uzupełnieniem był moduł e-learningowy oraz warsztaty eksperckie. Tak zaprojektowany program wdrożono w 34 losowo wybranych praktykach lekarskich, z kolejnych 3...