Pacjent l.86 na poczatku marca hospitalizowany z powodu zawału ściany dolnej. Załozono stent BMS do prawej t. wieńcowej. Wypisany 6.03. W dniach 13.03-15.03 hospitalizowany w o/chirurgicznym z powodu krwawienia z g.o.p.p. W trakcie hospitalizacji bez obkawów krwawienia. Otrzymał 4jKKCz. Morfologia wyjsciowa E3.58 Hb 10,8. Chirurdzu do leczenia dołozyli Nolpaze 20mg. Bez zalecen co do zmiany ...