Chciałam prosić o poradę. Zdrowy mężczyzna lat 30, wywiad nieobciążony, brak czynników ryzyka. W lipcu 2015 udar niedokrwienny (tętniczy) pod postacią niedowidzenia połowiczego. Wykonano sze...