Zgłosił się do Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej pacjent z guzem okolicy podżuchwowej prawej z założoną kartą DILO w POZ (córka pacjenta-stomatolog podejrzewała npl śliniankopochodny). Rozpoczęłam diagnostykę wstępną - zleciłam TK szyi, badania laboratoryjne krwi, pobrałam BAC. Wynik BAC bez konkluzji (bez cech atypii), w TK ewidentne podejrzenie choroby rozrostowej układu limfatycznego, w badaniach laboratoryjnych krwi obraz przewlekłej białaczki (leukoc...