Na oddziale psychiatrycznym, dziecko 6 letnie przyjęte z powodu zachowań agresywnych. W rozpoznaniu wstępnym: zaburzenia przywiązania, FAS. Aktualnie przyjmuje Stratterę i ... na wieczór. Po Hydroksyzynie był pobudzony. W badaniach standardowych znaleźliśmy płytki krwi 4.11.2016 - 96. RDW-CV 14.,9 W badaniu moczu - widoczne obecne białko 23,8mg/dl, poza tym bz. Powtórzyłam badania 10.11.2016: plt - 92, RDW-CV -14,7 (norma) w rozmazie z odchyleń Limfocy...