Pacjentka, z Ukrainy, ograniczony kontakt. Osłabienie, złe samopoczucie. W padzierniku epizod zatorowości mózgowej , leczona w szpitalu. Obecnie przyjmuje na stałe Acenokumarol. Nie przyjmuje go regularnie, skarży sie na krwawienie z dziąseł, ...