Chodzi o mojego teścia. Odebraliśmy hist-pat z migdałka ." diffuse large B- cell lymphoma. CD 20+, CD 20+, CD 43+, CD 3-, bcl 2+, bcl 6+,CD23- ( + jedynie w komórkach dendrytyc...