Pacjentka lat 70 z rozpoznaną 5 lat temu CML Przyjęta do szpitala z powodu wysokiego poziomu płytek ( 2670 tyś) Dotychczas leczona zmiennymi dawkami HU, w początkowym okresie próby stosowania interferonu alfa bez powodzenia z uwagi na nasilone objawy uboczne. Obecnie leczona Dasatinibem. Z uwagi na poziom płytek w trakcie hospitalizacji włączono - HU początkowo 2 x 1 g, następnie z uwagi na obniżający się poziom WBC zmniejszono dawke HU do 2 x o,5 g i włączono ... 3 mln j. Następnie odstawiono HU całkowicie pozostawiono sam ... uzyskując poziom płytek bliski 800 tys. Kilka tyg. ponownie wzrost pozi...