Witam Mam pytanie czy Ktoś ma pomysł jak zdobyć lek POMALIDOMIDE 4 mg filrmy Celgene? Lek jest od 2013 roku zarejestrowany w UE i w zwiazku z tym w Polsce. Mam Chorego lat 62, niestety opornych na wiekszośc linii leczenia, do tej pory otrzymał jak niżej. Rozpoznanie Szpiczak plazmocytowy IgG - dgn 1999 rok. Stan po chemioterapii (6xVAD) + mobilizacja CTX (7,5g). Stan po dwukrotnym podaniu wysoko-dozowanego Melfalanu (200 mg/m2) oraz po auto-PBSCT (1999 oraz 2000 rok). Wznowa choroby w 2005 roku. Leczenie Thal-Dex V cykli - 2006 rok. Nietolerancja thalidomidu - polineuropatia oraz zaburzenia równowagi. Oporność na leczenie - stan po 4x VMBCP bez efektu terapeutycznego. Oporność na leczenie i progresja choroby. Stan po 7 cyklach Rev-Dex. Oporność na leczenie lenalidomidem. Stan po 2 cyklach Vel-...-Dex. CR. Stan po pró...