Od kilku miesięcy zmieniły się standardy w diagnostyce obrazowej w szpiczaku plazmocytowym...należy u Chorych wykonywać nie badanie RTG a rekomendowane jest NMR WHOLE BODY...zgodnie z publikacją: Dimopoulos MA, Hillengass J, Usmani S, et al.: Role of magnetic resonance imaging in...