Zgłosiła się do mnie pacjentka lat 45 z problemem bólu głowy i wzrostu RR do wartości 160/100 w czasie 7 dniowej przerwy w przyjmowaniu środków antykoncepcyjny...