Czy istnieją wiarygodne badania potwierdzające rolę ruksolitynibu w leczeniu łysienia plackowatego? Z dostępnych mi artykułów - takie próby są podejmowane ,a...