Czy ktoś potrafi pomóc mi w interpretacji wyniku? Ocena cytokin i współczynnika Th1 / Th2 ... ↑ 1786,00 pg/ml 290,0 — 1050,0 Czynnik martwicy nowotworu ↑ 4001,00 pg/ml 320,0 — 1380,0 Interleukina 10 2643,00 pg/ml 1530,0 — 3830,0 Interleukina 4 37,00 pg/ml 20,0 — 120,0...