Bardzo proszę koleżanki i kolegów o sugestie i pomoc. Pacjent 8 miesięcy po wszczepieniu pomy wspomagającej lewą komorę LVAD z powodu skrajnej niewydolności serca ( utrwalone nadciśnienie płucne dyskwalifikujące od HTX) , od około 5 miesięcy dodatnie posiewy z krwi - gronkowiec metycylinooporny , z okresowymi zaostrzeniami klinicznymi w postaci gorączek ze wzrostem CRP. Obecnie sercowo stabilny, trudno jednak myśleć o wyszczepieniu urządzenia . Wielokrotnie przeleczony wankomycyną , teicoplanina, i rifampicyną ( gentamycyny nie stosowaliśmy), wiec był traktowany jak PVE . Na dożylne antybiotyki wrażliwy Wypisywany w stanie dobrym , ze wyrównanym CRP wraca za kilka dni ( oczywiście po kilkutygodniowej antybiotykoterapii iv) z objawami wysiewu :(. Wiem ,ze winna jest pewnie pompa za...