http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,8866499,Kardiochirurgia_dziedziczna___kiedy_ojciec_jest_szefem.html?as=1&startsz=x ciekawy temat na zdrową dysku...