Pacjent 68 letni. Miesiąc temu rozpoznany guz płuca. Bronchoskopia i biopsja cienkoigłowa postawiły diagnozę gruczolakorak. Możliwe, że nadaje się do zabiegu. Po konferencji z kliniką chirugii klatki piersiowej chory ma umówione już przyjęcie na ten oddział celem najprawdopodobniej usunięcia guza. (będzie jeszcze diagnostyka przed) Przybył do mnie celem oceny kardiologicznej przed zabiegiem. Chory 7 lat temu miał wykonywaną ablację cieśni z powodu napadowego trzepotania przedsionków. Był bez napadów kilka lat wiec odstawiono antyarytmiczne i Marevan. Obecnie migotanie przedsionków 120/min, nie wiadomo od jak dawna. (włączam na razie beta bloker i ...) Nie ma w wy...