45 letni pacjent z obciążającym wywiadem rodzinnym chorób naczyniowych i sercowych. W marcu miał amaurosis fugax. Był diagnozowany w różnych klinikach i ostatecznie orzeczono także po wnikliwym badaniu okulisycznym, że był to zakrzep żylny oka. Przybył do naszej poradni celem badania echo. Koleżanka, która to echo wykonywała, skierowała go jeszcze na echo przezprzełykowe, bowiem dopatrzyła się wiotkiej przeg...