Chłopiec 14 lat w echo tętniak przegrody międzyprzedsionkowej bez cech przecieku poza tym bez zmian. W badaniu Holter całodobowy:rytm zatokowy z licznymi okresami niemiarowości zatokowej oraz z 2793 pojedynczymi pobudzeniami przedwczesnymi nadkomorowymi. 52 epizody tachykardii, 80 epizodów bradykardii. Maksymalna częstość rytmu 167 o godzinie 20.32, minimalna częstość 41 o...