Witam. Proszę o radę. Pacjent 74 lata, 182cm, 77kg, nie pali, fizycznie aktywny. Od 50 lat częstoskurcz napadowy i wypadanie płatka zastawki mitralnej, STEMI w 1994, ablacja ujść żył płucnych w 2010, stent w t.wieńc.prawej w 2010. Aktualne leczenie: dabigatran, epleronon, bisopropol, amiodaron, ..., rosuwastatin. Nasilenie duszności wysiłkowej wiosną 2015. ...