Zwracam się z prośbą do wszystkich koleżanek i kolegów w trakcie specjalizacji lub po egzaminie z medycyny pracy. Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek testy ...