Klinicyści, a najczęściej pulmonolodzy życzą sobie ocenę serca u osoby np. z przewlekłą chorobą płuc z zapytaniem, czy nie ma tam niewydolności serca, albo zatorowości płuc. Lub we wczesnej fazie diagnostyki jakiejś choroby klinicysta przysyła do oceny obrzęków kończyn. Czy można i na ile dokładnie ocenić funkcję rozkuczową ? CZy zawsze można polegać na parametrach ? Jakie parametry oceniacie ? Który parametr jest najważniejszy ? Czy robicie jeszcze propagację mitralną ? Czy we wszystkich sytuacjach klinicznych można polegać na ich wartościach: a. Tachykardia b. LBBB c. Migotanie przedsionków d. MR lub AR średniego stopnia np. 3...