W lutym/ marcu 2017 przyjęty z bólemi w klatce pierwsiowej z objawami obrzęku płuc. Był oceniony jako obrzęk płuc w przebiegu nadciśnienia i infekcji wirusowej. Na zdjęciu był opisany obrzęk płuc/ zapalenie wirusowe płuc. Od 2008 roku zdiagnozowana Ch. Takayasu. Leczony inhibitorem receptora IL-6 i prednizolonem. Zajęte głównie naczynia odchodzące od łuku aorty. Drugi raz przyjęty wczoraj z podobnymi objawami, ale tym razem nie zkwitnącym obrzękiem płuc. Troponiny i wówczas i teraz były ujemne. W ekg jest FA (...