Fere pro familia: Matka mojej PT Oddziałowej, pielęgniarka, z która pracowałem kilka lat, będąc młodzikiem. Nie jest moją pacjentką, jest pod opieką neurologów. Post zamieszczam na prośbę córki. Przed 3 laty przebyła zawał serca, przed rokiem EF 35%, w tym czasie ujawnił się zespół Parkinsona z dominującą sztywnością. W CT głowy liczne rozsiane zmiany naczyniowe mózgu. Cukrzyca wykryta przed 6 laty. Obecnie leżąca/wózek siedzący. Regularnie co ...