Koledzy! Pacjent 85 lat, po wszczepieniu stentu, w wywiadzie AF. Od roku przyjmuje .... Stomatolog zaplanował usunięcie zęba u tego pacjenta. Pytanie brzmi, ile dni wcześniej przed ekstrakcją i czy w ogóle odstawiać ....