Wywiad: zgłosiła się do SOR z powodu b. silnego bólu głowy - głównie za oczami oraz w okolicy potylicznej. W badaniu fizykalnym bradykardia 35-40/'. Poza tym stan dobry, bez odchyleń, w badaniu neurologicznym bez odchyleń. Dwa-trzy tygodnie temu leczona przez lekarza rodzinnego z powodu zapalenia zatok - przez 10 dni przyjmowała antybiotyk (nie pamięta jaki). Odstawiła tydzień temu. W badaniach dodatkowych: morfologia, biochemia, CRP - prawidłowe. EKG - br...