mam chorą  z trombofilią (niedobory białek C i S , AT III)    w wywiadzie z  epizodem  masywnej zatorowości płucnej   po zapaleniu żył kk dolnych   , aktualnie  po zawale serca STEMI (dolny) , po terapii  fibrynolitycznej  w  koronarografii  bez  istotnych zmian . Aktualnie przyjmuje  ASA, ...  i  acenokumarol.  Tworzą  się  siniaki    na skórze  głownie kk dolnych. ...