Mam  wrażenie  że  pacjenci  z zaawansowaną  niedomogą nerek , dializowani,  rzadziej  otrzymują  leczenie  p/zakrzepowe (pochodne kumaryny) , szczególnie  gdy chodzi o migotanie przedsionków,  Częściej  otrzymują  leki p/płytkowe (ASA, tiklopidyna, ...).  Wytyczne  mówią  że  należy  stosować  te leki  tak samo...