Czy macie jakieś sugestie co do zmiany leczenia? Pani pod moją opieką HD od ok. 3 miesięcy. W 1999 r operowana z powodu raka piersi,amputacja piersi. W zeszłym roku nawrót choroby - masy patologiczne w klatce piersiowej, powiększone ww.chłonne. Otrzymała 2 x paliatywną CHT - planowana 3 - nie pamiętam leku :/ Ponadto obserwowana z powodu przewlekłego zapalenia krtani - porażony prawy fałd głosowy, chrypka. Ponadto ok.10 lat temu przeszła infekcję półpaścem okolicy barku prawego. Była wiele lat pod opieką poradni leczenia bólu z powodu właśnie popółpaścowych? towarzyszących npl? dolegliwości bólowych okolicy barku prawego i szyi głównie neuropatycznych, trzaskające trwające do 7-8 min. NRS w trakcie bólu 9-10 pkt, stacjonarnie 6-7. Towarzyszy temu znaczna przeczulica skóry. Okresowo nasila się przy poruszaniu. W wywiadzie stosowano ..., ..., ..., Pregablin, Sterydy, NLPZ, maść z kapsaicyny, lignokainę miejscowo, ostrzykiwania ze sterydów - z ...