KOCHANI ! OKULIŚCI I LEKARZE MEDYCYNY PRACY.zwracam się do was o radę W latach 2006-2008 firma była zainteresowana przyjmowaniem do pracy pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.Część tych ludzi pracuje do dnia dzisiejszego.Firma zleciła opracowanie ryzyka zawodowego jakiejś zewnętrznej agencji BHP i wypełnia skierowania ściśle w\ opracowano dla całej sieci wzoru ,gzie wszyscy pracownicy mają WYSOKOŚĆ do 3 metry, a dżwiganie w ramach norm BHP.W\g przepisów jeżeli pracownik nie spełnia choć jednego kryterium wymienionego w skierowaniu to należy orzec niezdolność do pracy. Nadmiemiam, że pracownicy wykonują te samee czynności, a sieć wyrażnie chce pozbyć się ich posługując się orzeczeniami lekarskimi, bowiem obecnie korzystniej zatrudnić firmy np UKRAINY .Obecnie gorący problem dotyczy pracownicy z orzeczonym na stałe umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodów laryngologicznych i okulist...