O zdolności do odbycia podróży pociągiem, korzy...