Nie leczony z powodu CHUK, pracownik budowlany.Krystian Stenokardia i duszność od 2 godzin,nad płucami świsty i furczenia,słabsze po lewej stronie.RR 100/...