73-letni mężczyzna przywieziony do SOR przez ZRM z powodu zaparcia od ponad 10 dni, 8 dni temu wypisany z oddziału kardiochirurgii po zabiegu wszczepienia stentgraftu do łuku aorty i tętnic podobojczykowych. W dniu poprzedzającym przyjęcie rodzina podała laktulozę, pacjent oddał kilka ciemniejszych stolców, przestraszyli się, podali ... i wezwali pogotowie. Wczoraj także gorączka >38 C. GCS 15, oddechy 20/min, tętno 88/min, RR 110/40 mm Hg, sat. 95% bez tlenu. Odwodniony, aktualnie nie gor...