O zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego decyduje lekarz, który orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Przy orzekaniu lekarz powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność do pracy ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy. Zatem o tym, czy jest wskazanie do wystawienia orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy decyduje tylko lekarz, który udzielał świadczenia. Jeżeli lekarz SOR widzi wskazani...