Czy szpital psychiatryczny, odmawiając przyjęcia chorego psychicznie (z powodu braku miejsc) ma obowią...