Jak postepować na wizycie domowej w ramach poz u pacjenta z dusznościa w przebiegu astmy lub POCHP ? W przesz...