Kobieta lat 80, ze znacznego stopnia otyłością, wzywa pogotowie z powodu trwającej od około 10 godzin duszności o umiarkowanym nasileniu. W wywiadzie przewlekła niewydolność serca. W badaniu przedmiotowym RR 170/100, poza tym bez odchyleń - nad polami płucnymi bez śladu zastoju ani obturacji. Brak EKG do porównania. Czy można dopatrzyć się tutaj uniesienia ST w avR i V1-...