Czy mona jednocześnie podać szczepienie p/ko tężc...