Pacjent niedopuszczony do pracy z powodu niewielkiej anemii (Hgb 11.9 z MCV 100). Skierowany do mnie po informację . W kontrolnych badaniach podobnie (HGb 12,1 ).Pół roku temu hospitalizowany w powodu bólu brzucha i podrażnienia trzustki (brak zgody na dalszą diagnostykę, dolegliwości minęły). Pos...