Proszę o radę w kwestii prowadzenia dalszego leczenia pacjentki, rodzina poprosiła o wizytę domową z powodu nasilenia dolegliwości bólowych. W wywiadzie rak piersi rozpoznany w sierpniu 2016, w chwili obecnej chora po mastektomii i dwóch kursach CHT (Paklitaxel), dodatkowo RZS, osteoporoza, dwukrotne zapalenie wątroby (stosunkowo niedawno bo w 2015, prawdopodobnie polekowe w przebiegu leczenia RZS). Dotychczas przyjmowała p-bólowo preparat tramadolu o przedłużonym działaniu, pregabalinę, dodatkowo doraźnie .... Bolały kk. dolne - ból o charakterze neuropatycznym udało się opanować, obecnie dominują bóle kostne (w tk mnogie przerzuty do kośca,...